BigBoard

BigBoard

Arm Rus Eng

Հասցե-ծրագրի կազմում

Հասցե-ծրագիրը հանդիսանում է գովազդային արշավի հիմնական բաղկացուցիչ մասերից մեկը: Գրագետ և արդյունավետ հասցե-ծրագիր կազմելու համար նախ պետք է պատասխանել հետևյալ հարցերին` 
  • ի՞նչ ենք մենք գովազդում 
  • ու՞մ համար ենք գովազդում 
  • որքա՞ն երկար ենք պատրաստվում գովազդել 
Մեր ընկերության կողմից առաջարկվող հասցե-ծրագիրը հաճախ թարմացվում է, քանի որ մենք անընդհատ "նոր  տարածքներ ենք գրավում”: Մենք առաջարկում ենք գովազդի տեղադրման հնարավորություն Հայաստանի 90% ծածկույթով, ինչը մեզ թույլ է տալիս ապահովել գովազդային արշավի մեծ ծածկույթ: